Infraröda värmevågor
Infraröda strålar är en form av ljus/energi vilken är osynlig för det mänskliga ögat, får dock inte blandas ihop med UV (ultravioletta) strålar vilka kan bränna och skada huden.

Långvågiga infraröda strålar ingår i ett specifikt segment av ljusets spectrum.
Största delen av solens energi kommer från det infraröda frekvensområdet. Infrarött är en form av strålningsvärme som värmer objekt direkt utan att värma kringliggande luft. Människor, djur och växter absorberar naturligt värmen från de infraröda strålarna. Även material och vätskor kan absorbera infraröd ljus/energi.

De flesta av oss har upplevt hettan från sanden på stranden en solig sommardag. Infraröda strålarnas förmåga att värma upp är tydlig. När vi befinner oss i direkt solljus känner vi oss varma då vår kropp absorberar dem. Om ett moln passerar förbi och skuggar solen känner vi oss omedelbart kallare. Detta beror inte på att utomhustemperaturen sjunker utan att molnet hindrar de infraröda strålarna att nå oss.


Hur genereras infraröda värmevågor?

Synbart ljus har vi alla erfarenheter av, under denna grupp eller ”infra” till rött ljus finner vi det infraröda ljuset . Infrarött ljus ligger som det näst nedersta energi bandet av ljus och är ej synbart med blotta ögat.
Det infraröda segmentet av det elektromagnetiska spektrumet är indelat i 3 delar utifrån sin våglängd. Nära – medium – långvågiga infraröda strålar.


Långvågiga infraröda strålar

eller FIR (far infrared) även känd som strålningshetta är en form av energi som värmer objekt direkt. Detta genom en process som kallas konversion (förvandling omvandling). Vatten molekyler och organisk substans absorberar infraröd värmeenergin lätt eftersom deras resonans frekvens konsekvent och kraftfullt följer samma vågfrekvens som infrarött ljus, och på detta sätt blir såväl radiatorn (värmeelementet) som mottagaren av frekvensen.

Den långvågiga infraröda värmen tränger in i organisk substans till ett djup på 4,5 cm vilket ger en mycket jämn uppvärmnings effekt. När organisk substans blir uppvärmt av nära infraröda strålar (0,76-5 micron) blir ytan varmare än insidan . Uppvärmningen av insidan sker genom avledning av värmen från ytan.
Det mesta av den energin som solen producerar ligger inom det infraröda spektrumet . Atmosfären släpper igenom infraröda strålar mellan 7-14 micron och när jorden är uppvärmd strålar denna ut infraröda strålar mellan 7-14 micron med en topp på 10 micron.

Vi omges av många olika våglängder som sprids omkring oss, vissa frekvenser passerar igenom oss medan andra reflekteras i väg. Som exempel är det synliga ljusets spektra, med sina mycket korta vågor som reflekteras bort från oss, medan radiovågor med en lång våglängd bara passerar igenom våra kroppar. Vissa våglängder absorberas av ett material och värmer upp detta. För våra kroppar och annat levande organiska material är de det långvågiga infraröda strålarna som är de värmegenererande vågorna. Vi lever i en miljö fylld av långvågiga infraröda strålar, våra kroppar tar emot dem och strålar samtidigt ut dessa. En människas hand strålar ut infraröd energi mellan 8-14 micron. Detta är även grunden till den 3000 år gamla kinesiska traditionen med handpåläggning där de helande effekterna av dessa naturliga infraröda strålar har används.

Att människan till 70 % består av vatten är av stor betydelse för de långvågiga infraröda strålarnas många positiva effekter på kroppen. Vatten molekylens resonans frekvens ligger på 9,4 micron och de långvågiga infraröda strålarna spänner över 7-14 micron. För att enklare försöka åskådliggöra vad detta innebär kan man tänka sig en metallskål med vatten, fukta handen gnid skålens kant med öppen hand, en dov ton kommer att höras och du kan se hur vattnet krusas på ytan för att så smått resa sig dvs resonans. Resonans uppstår då vattnet i skålen råkar ha samma resonansfrekvens (egenfrekvens) som frekvensen hos en yttre pålagd kraft. I detta fall tonen från handen på skålens kant.


Vad är en infraröd bastu?

Bastubadandet sker i en behaglig temperatur mellan 40-60 C (traditionell bastu 80-120). En infrabastu är en s.k. låg temperaturbastu den är behaglig att vistats i och kan med fördel användas av alla även av personer som inte finner sig komfortabla i allt för höga temperaturer eller p.g.a. hälsoskäl (högt blodtryck) inte kan vistas i traditionell bastu med dess höga temperatur.
I infrabastun bör temperaturen inte överstiga 60 C, högre temperatur ger ingen förbättrad effekt. Redan vid en temperatur på 40-50 C nås önskad effekt. Bastun är försedd med friskluftsventil, vilket gör luften lätt att andas. Det går bra att ha dörren öppen och ändå nå optimal effekt på bastun.

I en Infraröd bastu går mindre än 20% av energin åt att till att värma luften, medan över 80% omvandlas till värme inne i vår kropp. En infrabastu värmer dels mer på djupet i vävnaderna än en traditionell bastu, samt större delen av energiutvecklingen går direkt till att värma kroppen och inte till att värma omkringliggande luft som i sin tur skall värma upp kroppen ytligt. Detta är de avgörande skillnader som förklarar många av de fördelar som blir tillgängliga, men som man inte uppnår vid användning av traditionell bastu.

Under de senaste 25 åren har japanska och kinesiska forskare och kliniker utfört omfattande forskning på långvågiga infraröda behandlingar och rapporterat ett stort antal fördelar. Infraröd värme är helt ofarlig och är en värmekälla som används på sjukhus att värma spädbarn med.

Infraröd (IR) bastu är testad och använd i flera decennier av läkare runt om i världen som en del i behandling av olika sjukdomar och även vid allvarliga tillstånd.

Den har en uppfriskande inverkan som gör att man kan bada bastu även på morgonen (den optimala svettningen nås på 25 minuter vid 45 grader) och en djupgående värmeeffekt på kroppens vävnader (upp till 4-5 cm) som hjälper till att bli av med olika giftiga slaggprodukter såsom toxiner, alkohol, nikotin, kolesterol och tungmetaller: bly, zink, nickel, kvicksilver, kadmium.

Temperaturen i kroppscellerna stiger upp till 38, 5ºC, vilket gör att man vid relativt låg temperatur svettas mer intensivt.

Att bada infraröd bastu hjälper kroppen att fysiologiskt bli av med fett, vatten och slaggprodukter vilket i sin tur reducerar celluliter och höjer hudens tonus (muskelspänning). Man förbränner 600 kcal på ca 30 minuter i infraröd bastu.

Effekter: utmärk anti-stress terapi, neutraliserar elektromagnetiska fält, stärker immunsystemet, förbättrar cirkulationen, vitaliserar nervsystemet, lindrar kronisk trötthet, fibromyalgi, artrit och muskelvärk, förbättrar hudens kvalitet och tonus, samt motverkar celluliter.

Observera att IR bastu inte rekommenderas vid graviditet, akut pågående infektion i tand, led eller hud, konstgjorda leder och andra kirurgiska implantat, hjärtinfarkt/hjärtsjukdom och vid cancerbehandling. Kontrollera med din läkare om du tar speciella mediciner, använder pacemaker, eller har diabetes.

Du behöver inte ta med någonting, handdukar och tofflor får du på salongen.

Priser